Chartowo Tower

Budynek mieszkalno – usługowy stanowiący własność 110 inwestorów, budowany przez spółkę Locum. Przy około 62% stopniu zaawansowania robót budowlanych nastąpił upadek dewelopera co zmusiło współwłaścicieli do założenia Stowarzyszenia Inwestorów Chartowo 29. Właściciel firmy Masters na zlecenie Stowarzyszenia przygotował program dokończenia budynku wraz z zabezpieczeniem źródeł finansowania prac wykończeniowych oraz podjął się wszelkich prac organizacyjnych związanych ze zorganizowaniem wspólnoty. Z uwagi na utrudnienia w określeniu zakresu i jakości prac wcześniej wykonanych a także stopień skomplikowania technicznego budynku skuteczne zakończenie każdego z etapów doprowadzających do przyjęcia budynku do użytkowania, stanowiło wielkie wyzwanie organizacyjne dla firmy Masters. Obecnie firma Masters prowadzi pełną administrację i wszelkie działania organizacyjne związane z funkcjonowaniem budynku Chartowo Tower.

  • Adres: Chartowo 29, 61-245 Poznań
  • Powierzchnia użytkowa mieszkań: 8.461,7m2
  • Powierzchnia użytkowa garaży: 4.182,91m2
  • Powierzchnia użytkowa lokali usługowych: 1.655,4m2
  • Liczba mieszkań na wynajem: 210
  • Liczba stanowisk garażowych: 146